روز قدس رو انزجار از جنایت های رژیم غاصب

🖋️رژیم صهیونیستی با واژه های شرافت و آزادی بیگانه است، چرا که خود را نژاد برتر میداند و برای زندگی بقیه انسانها هیچ قیمتی قائل نیست.

🗞️המשטר הציוני זר למילות הכבוד והחופש משום שהוא רואה עצמו גזע עליון ואינו מעריך את חייהם של בני אדם אחרים.

📢 فردا روز انزجار ما از این رژیم کودک کش خواهد بود تا دیگر اجازه ندهیم جنایاتی همچون بیمارستان شفا در هیچ کجای جهان رقم بخورد.

📮 روابط عمومی و امور برند شرکت تدبیرسازه تامین

🏢 تدبیرسازه؛ تدبیری نو بر مدار مولد سازی

#Freepalestine

#QudsDay

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است