کمیسیون معاملات انتخاب پیمانکار تهیه مصالح؛ حمل و اجرای باقیمانده عملیات ابنیه دارویی پخش دارویی اکسیر واقع در شهر کرمان برگزار شد

#خبر_روز

⬅️ کمیسیون معاملات انتخاب پیمانکار تهیه مصالح؛ حمل و اجرای باقیمانده عملیات ابنیه دارویی پخش دارویی اکسیر واقع در شهر کرمان برگزار شد.

📆 این جلسه مناقصه با حضور نمایندگان هلدینگ سیمان تامین(سیتا) و نماینده شرکت پخش دارویی اکسیر با دریافت پاکات از متقاضیان در دفتر شرکت تدبیر سازه تامین برگزار شد.

🏢 تدبیر سازه؛ تدبیری نو در مدار مولد سازی

 

پایان پیام/

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است