پیمانکار پوشش ضدحرق پروژه گاندی انتخاب شد

کمیسیون معاملات انتخاب پیمانکار پوشش ضدحریق پروژه گاندی برگزار شد.   این جلسه با حضور نمایندگان هلدینگ سیمان تامین(سیتا) با دریافت ۵ پاکت از متقاضیان این مناقصه در دفتر شرکت تدبیر سازه تامین برگزار شد. درپایان شرکت بهسازان توسعه آرمان به عنوان برنده این مناقصه معرفی شد.  تدبیر سازه؛ تدبیری [...]

بیشتر بخوانید