ماه رمضان ماه مهمانی معنوی و بندگی به درگاه خداست

ماه رمضان ماه مهمانی معنوی و بندگی به درگاه خداست، کسانی از این فضیلت بیشترین بهره را می‌برند که این دعوت را لبیک گفته و با تکیه بر روحیه خود سازی قدم در مسیری می‌گذارند که رضایت الهی و خیر و برکت را بهره می‌گیرند. 🌅با پیوندی که میان فرا [...]

بیشتر بخوانید