کمیسیون معاملات پروژه ایرانشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت تدبیر سازه تامین کمیسیون معاملات پروژه ایرانشهر به شرح موضوعات ذیل برگزار گردید. در پایان این جلسه ۴ ساعته موضوعات نهایی شده به شرح ذیل است: ۱. تهیه،حمل و اجرای عملیات ابنیه( بخش اول) ۲.تهیه،حمل و اجرای عملیات ابنیه( بخش دوم) ۳.تهیه،حمل و اجرای عملیات [...]

بیشتر بخوانید

بازدیدمیدانی مدیران هلدینگ سیمان تامین از پروژه ایرانشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت تدبیر سازه تامین، روز سه شنبه مورخ ۸ اسفندماه حمیدرضا هوشیاری مدیرعامل هلدینگ سیمان تامین از روند اجرایی پروژه ایرانشهر بازدید کرد. در این بازدید سیدحسن موسوی مشاور مدیرعامل هلدینگ سیمان تامین، نماینده بازرسی هلدینگ سیمان تامین و مدیر عامل شرکت تدبیر سازه تامین هوشیاری [...]

بیشتر بخوانید