تدبیری نو از جنس تدبیر سازه

به گزارش روابط عمومی و امور برند شرکت تدبیر سازه تامین حمیدرضا هوشیاری مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین(سیتا) محسن عبدالهی ثابت مدیرعامل شرکت تدبیر سازه تامین را با حفظ سمت به سرپرستی شرکت ساختمان ایران‌سازه منصوب کرد.   حکم انتصاب محسن عبدالهی ثابت توسط حمیدرضا هوشیاری مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سیمان [...]

بیشتر بخوانید