آگهی فراخوان مناقصه عمومی تهیه مصالح، حمل و اجرای نمای ساختمان پروژه اداری گاندی

مناقصه نمای گاندی آگهی فراخوان مناقصه عمومی تهیه مصالح، حمل و اجرای نمای ساختمان پروژه اداری گاندی شرکت تدبیر سازه تأمین (سهامی خاص) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) در نظر دارد تهیه مصالح، حمل و اجرای نمای ساختمان پروژه اداری گاندی خود را به اشخاص [...]

بیشتر بخوانید

آگهی فراخوان عمومی (نوبت دوم ) تهیه، حمل، بارگیری، استقرار، نصب و راه اندازی یک دستگاه مولد برق پروژه اداری گاندی

آگهی فراخوان عمومی( نوبت دوم )تهیه، حمل، بارگیری، استقرار، نصب و راه اندازی یک دستگاه مولد برقپروژه اداری گاندیشرکت تدبیر سازه تامین ( سهامی خاص ) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) در نظر دارد تهیه، حمل، بارگیری، استقرار، نصب و راه اندازی یک [...]

بیشتر بخوانید

آگهی فراخوان مناقصه عمومی تهیه مصالح،حمل و اجرای تأسیسات مکانیکال و الکتریکال پروژه اداری گاندی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی تهیه مصالح، حمل و اجرای تأسیسات مکانیکال و الکتریکال پروژه اداری گاندی شرکت تدبیر سازه تأمین (سهامی خاص) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) در نظر دارد تهیه مصالح، حمل و اجرای تأسیسات مکانیکال و الکتریکال ساختمان پروژه اداری گاندی خود را [...]

بیشتر بخوانید

آگهی فراخوان عمومی تهیه، حمل و استقرار یک دستگاه مولد برق پروژه اداری گاندی

 آگهی فراخوان عمومی تهیه، حمل و استقرار یک دستگاه مولد برق پروژه اداری گاندی شرکت تدبیر سازه تامین ( سهامی خاص ) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) در نظر دارد تهیه و حمل و استقرار یک دستگاه مولد برق با قدرت نامی 200کیلو ولت آمپر  [...]

بیشتر بخوانید

آگهی فراخوان عمومی نوبت دوم تامین تجهیزات تهیه، بارگیری، حمل، استقرار و راه اندازی مینی چیلرهای تراکمی و فن کوئل ها پروژه گاندی

آگهی فراخوان عمومی نوبت دوم تامین تجهیزات تهیه، بارگیری، حمل، استقرار و راه اندازی مینی چیلرهای تراکمی و فن کوئل ها پروژه گاندی شرکت تدبیر سازه تامین ( سهامی خاص ) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) در نظر دارد تهیه، بارگیری، حمل، استقرار [...]

بیشتر بخوانید

آگهی فراخوان عمومی تامین تجهیزات تهیه، بارگیری،حمل، نصب و راه اندازی آسانسورهای پروژه گاندی

آگهی فراخوان عمومی تامین تجهیزات تهیه، بارگیری، حمل، نصب و راه اندازی آسانسورهای پروژه گاندی شرکت تدبیر سازه تامین ( سهامی خاص ) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) در نظر دارد تهیه، بارگیری، حمل، نصب و راه اندازی آسانسورهای مورد نیاز پروژه اداری [...]

بیشتر بخوانید

آگهی فراخوان عمومی تامین تجهیزات تهیه، بارگیری، حمل و تحویل پمپ های پروژه گاندی

 آگهی فراخوان عمومی تامین تجهیزات تهیه، بارگیری، حمل و تحویل پمپ های پروژه گاندی شرکت تدبیر سازه تامین ( سهامی خاص ) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) در نظر دارد تهیه، بارگیری، حمل و تحویل پمپ های مورد نیاز پروژه اداری گاندی را [...]

بیشتر بخوانید

آگهی فراخوان عمومی تامین تجهیزات تهیه، بارگیری، حمل، استقرار و راه اندازی مینی چیلرهای تراکمی و فن کوئل ها پروژه گاندی

 آگهی فراخوان عمومی تامین تجهیزات تهیه، بارگیری، حمل، استقرار و راه اندازی مینی چیلرهای تراکمی و فن کوئل ها پروژه گاندی شرکت تدبیر سازه تامین ( سهامی خاص ) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) در نظر دارد تهیه، بارگیری، حمل، استقرار و راه [...]

بیشتر بخوانید