پیمانکار پوشش ضدحرق پروژه گاندی انتخاب شد

کمیسیون معاملات انتخاب پیمانکار پوشش ضدحریق پروژه گاندی برگزار شد.

 

این جلسه با حضور نمایندگان هلدینگ سیمان تامین(سیتا) با دریافت ۵ پاکت از متقاضیان این مناقصه در دفتر شرکت تدبیر سازه تامین برگزار شد.
درپایان شرکت بهسازان توسعه آرمان به عنوان برنده این مناقصه معرفی شد.

 تدبیر سازه؛ تدبیری نو در مدار مولد سازی

 

پایان پیام/

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است